Materialet är certifierat av ECARF, besök: www.ecarf.og     
                                                 
Materialet är även OEKO-TEX Standard 100 klass 1.

Materialet är certifierat av ECARF (European center for Alergy Reserche Fondation)

Materialet vi använder i ProSense kvalsterserie är godkänd hos ”European Centre for Allergy Research Foundation” (ECARF). Detta innebär att materialet är kvalitetstestat och godkändt i mer än 30 länder över hela världen. Materialet heter Evolon och är framtaget av Freuenberg. Besök: https://evolon.freudenberg.pm.com/en

Hur har testerna gått till?

ECARF har en oberoende, rådgivande panel med 15 st ledande internationella forskare och tekniker som utvecklat de kriterier ECARF använder för att utvärdera olika produktgrupper. Testerna som används innehåller tröskelvärden och uteslutningskriterier som gör en allergisk reaktion väldigt osannolik. Kriterierna uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste vetenskapliga resultaten.
En produkt erhåller certifiering (sigillet) när det genom revisioner eller studier bevisats att kriterierna är uppfyllda.

ECARF - Kvalitetstestat och godkänt i mer än 30 länder över hela världen.