Vad är kvalster?

Kvalster är små djur som har åtta ben.
Kvalser djuren är mindre än en millimeter i storlek och går inte att se med blotta ögat. De är besläktade med spindlar och fästingar. Dessa små djur lever framförallt på hudflagor som människor och djur hela tiden fäller. Det finns tusen olika arter av kvalster.
I Sverige är det främst huskvalster (även kallat sängkvalster) som ger kvalsterallergi.

Var finns kvalster?
Sängen erbjuder en fantastisk livsmiljö för sängkvalster. Eftersom man är i sängen ca 6-8 timmar/dygn, så är det här den största allergiexponeringen sker.
Med tanke på att kvalster är spridda över hela världen är de svåra att undgå. De enda undantagen är i arktiska och torra områden.
Det är dock endast ett fåtal kvalsterarter som kan ge upphov till allergiska besvär och en grupp finns i våra bostäder, huskvalster (även kallat sängkvalster). Dessa kvalster finns i tjocka textilier, mattor och stoppade möbler.

Det vanligaste kvalstret kallas sängkvalster och trivs de bäst i våra sängar. Många brukar använda begreppet ”dammallergi” i samband med kvalsterallergi. Det är helt fel, kvalsterallergi har ingenting att göra med varken damm eller städning. 

Sängkvalster är allätare men den viktigaste födan är hudrester, något som det finns gott om i sängarna. Det räcker med några hudflagor för att mata flera miljoner kvalster. Det är därför sängen är deras optimala livsmiljö – och därmed även den största allergikällan i hemmet.

 

         Sängkvalsters olika utvecklingssteg

Vad är det hos kvalstret som ger mig allergiska besvär?
Det är proteiner som finns i kvalstrets avföring som gör att du får allergiska besvär.

Kvalster trivs i fukt, värme och mörker
Fukt tillsammans med värme och mörker är en förutsättning för att kvalstren ska kunna föröka sig. En luftfuktighet på ca 70-80 % och 20-30º C värme är optimal miljö för dom. De överlever emellertid vid låg fuktighet eller temperatur, bara att de inte förökar sig lika fort. Det är först vid mycket kalla eller torra miljöer som de dör.