Vad är allergi?

Allergi innebär att du är överkänslig mot något ämne genom en immunreaktion. Ämnet kallas allergen. Det är ett protein som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Dessa ämnen leder till den allergiska reaktionen som kan vara rinnsnuva, nysningar, klåda i näsa och ögon, astma.

Varför blir jag allergisk?
Det är inte helt klarlagt varför vissa personer blir allergiska, men risken är större om någon i släkten är allergisk. Risken för att utveckla kvalsterallergi ökar om man utsätts för att andas in kvalsterallergen (för att minska risken kan man använda kvalsterskydd till kudde, täcke och madrass).

Symptom vid kvalsterallergi
Du har oftast mest symtom på morgonen eftersom du då har tillbringat flera timmar under natten i miljö med kvalster. Vid kvalsterallergi är det vanligt att du får ett eller flera av följande symtom:
  • Du har snuva som rinner
  • Dina ögon är röda och kliar
  • Du nyser
  • Du är täppt i näsan
  • Du får klåda och det kliar
Det är ovanligt, men ibland kan du få en svårare reaktion vilket gör att du får astma.
Kvalsterallergi kan också förvärra eksem.
Vid svåra besvär kontakta din läkare.
För att avgöra om det är kvalster som ligger bakom dina symtom kan läkaren använda pricktest, blodprov etc. Via www.1177.se kan du få mer information och hur du söker hjälp. Vill du se  1177´s  film om allergisk reaktion? Klicka då här!

Du kan utveckla kvalsterallergi när som helst under livet, men besvären minskar ofta med åldern.


 
Illustration på en allergisk reaktion.

Vilka symptom kan en allergisk reaktion ge?

Allergisk reaktion
När du får en allergisk reaktion frigörs olika retande ämnen, till exempel histamin, och ger de typiska allergiska besvären med rinnsnuva, klåda, nysningar, nästäppa. Ofta får du också röda kliande ögon som rinner.
När du får en allergisk reaktion frigörs olika retande ämnen, till exempel histamin, och ger de typiska allergiska besvären med rinnsnuva, klåda, nysningar, nästäppa. Ofta får du också röda kliande ögon som rinner.